امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

 mokhtari

عنوان سخنرانی: Big data management in future smart homes

سخنران: دکتر مختاری، پژوهشگر موسسه تحقیقاتی E-Health استرالیا

تاریخ برگزاری: 1395/11/20

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها