امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

yazd

عنوان سخنرانی: ارزیابی واجد شرایط بودن شرکت دانش بنیان

سخنران: سمینار آموزشی در دانشگاه یزد

تاریخ برگزاری: -

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها