امتیاز کاربران:/3
ضعیفعالی 

 ramezani

عنوان سخنرانی: Large-Scale Traffic Modeling, Monitoring and Control in Urban Networks

سخنران: آقای دکتر رمضانی، استاد دانشگاه سيدني استراليا

تاریخ برگزاری: 1395/11/25

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها