امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

ghasemian

عنوان سخنرانی: حسگرهاي پوشيدني در حوزه سلامت

سخنران: خانم دکتر منا قاسمیان، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

تاریخ برگزاری: 1395/11/26

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها