امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

Wingosis

عنوان سخنرانی: Forced Convection and Boiling of Nanofluids

سخنران: پروفسور ونگ ويسس، استاد گروه مهندسي مكانيك دانشگاه KMUTT تايلند

تاریخ برگزاری: 1395/12/15

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها