امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

Farsi  latin logo

عنوان سخنرانی: هم افزايي علمي و كاربردي مراكز تحقيق و توسعه برتر استان

سخنران: صاحبان صنعت استان

تاریخ برگزاری: 1395/12/15

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها