امتیاز کاربران:/3
ضعیفعالی 

m.rouhi

عنوان سخنرانی: Coupling process and structural simulations in crash application

سخنران: Dr. Mohammad Rouhi, Researcher engineer Swerea SICOMP

زمان برگزاري: چهارشنبه 16 فروردين ماه 1396

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها