امتیاز کاربران:/3
ضعیفعالی 

shokri

عنوان سخنراني : Fundamentals of saline water evaporation from porous media

سخنران: دکتر نیما شکری

 Chemical Engineering, University of Manchester

Associate Editor of Advances in Water Resources

Associate Editor of Transport in Porous Media

 

زمان برگزاري: يكشنبه 20 فروردين ماه 1396

فایل صوتی سخنرانی:  icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها