امتیاز کاربران:/7
ضعیفعالی 

 

etemadfar

عنوان سخنراني: 

گيرنده هاي راديو تلسكوپي-ژئودتيكي VLBI

(Very Long Baseline Interferometry)

 

 

سخنران: دكتر حسين اعتمادفرد

دكتري مهندسي عمران-نقشه برداري

مدرس دانشگاه صنعتي شريف و صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

عضو گروه تخصصي VLBI موسسه GFZ آلمان

 

 

 

زمان برگزاري: سه شنبه 29 فروردين ماه ساعت 12 تا 14

 

چكيده: در اين سخنراني ابتدا به نقش تعيين موقعيت و ضرورت آن در رشته هاي مختلف مهندسي عمران بيان مي شود. سپس انواع سامانه هاي تعيين موقعيت ذكر خواهد شد و به صورت ويژه ارائه بر روي راديوتلسكوپ هاي ژئودتيكي متمركز خواهد شد. در اين بخش گيرنده هاي VLBI به عنوان نمونه كاربردي راديوتلسكوپ هاي ژئودتيكي مورد معرفي واقع مي شوند؛ كه تاريخچه، مفاهيم اوليه و بنيادي و همچنين انواع گيرنده هاي موجود آنها شاخص ترين موارد اين بخش است. در انتها نيز به محصولات اين نوع گيرنده ها و نحوه به كارگيري آنها در شاخه هاي مختلف حوزه علوم زمين پرداخته خواهد شد.

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها