امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

photo 2017-05-16 13-30-23

 

عنوان سخنراني: معرفي روش تخمين مشتق AVM و كاربرد آن در بهينه سازي ساختار هاي الكترومغناطيسي فركانس بالا

سخنران: خانم دكتر لاله سيد كلانتري، دكتري مهندسي برق مخابرات از دانشگاه مك مستر كانادا

زمان برگزاري: يكشنبه 31 ارديبهشت ماه ساعت 12 تا 14

چكيده: در اين ارائه به معرفي روش تخمين مشتق پهن باند (AVM) Method Variable Adjoint مي پردازيم. اين روش مشتقات تابع هدف دلخواه را نسبت به n تعداد پارامتر طراحي، با استفاده از تنها ۲ شبيه سازي، مستقل از تعداد پارامترها تخمين مي زند. اين در حالي است كه در روش هاي متداول تخمين مشتق نظير Central Finite Difference حداقل 2n تعداد شبيه سازي مورد نياز است تا كليه مشتقات محاسبه شود. در الگوريتم هاي بهينه سازي بر اساس مشتق تكرار شونده، مشتق تابع هدف نسبت به تمام پارامتر هاي طراحي در هر تكرار مورد نياز است. اين در حالي است كه تعداد تكرار ها بسته به مسئله مي تواند زياد باشد. به كار گيري روش AVM مدت زمان محاسبه مشتقات در هر تكرار را بهبود قابل ملاحظه اي مي دهد. AVM به طور گسترده در بهينه سازي ساختار هاي الكترومغناطيسي فركانس بالا به كار گرفته شده است. اين روش، بهينه سازي ساختارهايي كه به علت مدت زمان طولاني محاسبات در گذشته امكان پذير نبوده را ممكن مي سازد. به طور نمونه، در اينجا كاربرد AVM را در طراحي پوشش مناسب جهت نامرئي كردن پهن باند اجسام نشان مي دهيم. مدت زمان شبيه سازي، طراحي هاي موجود بر پايه بهينه سازي را محدود به ساختارهاي دو بعدي در حوزه فركانس مايكروويو كرده است. حال آنكه ما با استفاده از روش AVM اجسام دو بعدي در فركانس نوري و اجسام سه بعدي در فركانس مايكروويو را نامرئي ساخته ايم. استفاده از AVM، به ترتيب زمان محاسبه بردار مشتقات را بيش از هزار برابر و 12 هزار برابر در هر يك از مثال هاي فوق بهبود مي دهد. روش حل مشابهي قابل به كار بردن براي حل معكوس مسائل ديگر، نظير يافتن مشخصات شي يا ماده ناشناخته، پرتو نگاري تومور هاي سرطاني، تخمين مشخصات ضريب گذردهي، و غيره مي باشد.

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها