امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

photo 2017-08-28 11-08-44

عنوان سخنراني: گرمايش زمين ، واقعي يا جعلي ؟

سخنران: دكتر نجات اله رحمانيان، دانشيار مهندسي شيمي دانشگاه برادفورد انگلستان

زمان برگزاري: دوشنبه 30 مردادماه

چكيده: تغييرات آب و هوا در دنياي امروز كه برخي اوقات نيز به گرمايش زمين تعبير مي شود يكي از بزرگترين چالشهاي براي بشر امروز صرف نظر از مرزهاي جغرافيايي است. اين تغيير ممكن است در نتيجه فرايند هاي طبيعي نظير فعال شدن آتشفشان هاي خاموش، سونامي و غيره باشد يا اثر مستقيم فعاليت هاي انساني و صعنتي شدن جهان باشد. در نوع دوم كنترل فعاليت هاي انساني و استفاده از انرژي هاي نو و پايدار نظير انرژي باد، موج مي تواند راه حل مشكل باشد. تاكنون دليل گرمايش زمين بوجود اثرات گاز هاي گلخانه اي ( متان، بخار آب، اكسيد هاي نيتروژن و دي اكسيد كربن) منتسب شده است كه از سال 1970 ميلادي ( 1349 هجري) روند صعودي به خود گرفته است و خود منجر به بالا آمدن آب هاي دريا هاي آزاد، كاهش سطح يخبندان در قطب شمال و افزايش دماي كره زمين به ميزان يك تا پنج درجه سانتي گراد شده است اين پديده بالطبع اقليم كشورما ايران را نيز تحت تاثير خود قرار داده است. در برخي كشور هاي صنعتي كه به پيمان كيوتو و اخيرا به پيمان پاريس پيوسته اند كنترل و حذف تدريجي گاز هاي گلخانه اي علي الخصوص دي اكسيد كربن در دستور كار قرار گرفته است. بعنوان مثال در نروژ در پانزده سال اخير ساليانه يك ميليون تن دي اكسيد كربن در مخازن آبي نمكي درياي شمال دفن مي شود يا در انگلستان و آلمان تغيير سوخت نيروگا ههاي سوخت زغال سنگ به سوخت گياهي در حال انجام است. در كشور ما ايران افزايش آگاهي عمومي و پذيرش اجتماعي آن مي بايست در دستور كار قرارگيرد چراكه پروژه هاي زيست محيطي از قاعده هزينه – فايده از ديد سرمايه گذاري تبعيت نمي كند و نظير پروژه هاي نفت و گاز نمي باشد كه هزينه سرمايه گذاري در كوتاه مدت برگردد. پيشنهاد مي شود كه محققان و اعضاي هيات علمي اگر تاكنون به شبكه هاي تحقيقاتي دنيا تاكنون پيوسته اند به اين امر بصورت جدي نگاهي داشته اند و فعاليت خود را در اين زمينه بيشتر نمايند چراكه گرمايش زمين و تغيرات آب و هوايي فراسوي مرز هاي جغرافيايي است. در اين را بطه ميزان انتشار گاز دي اكسيد كربن و ارتباط آن با درآمد ناخالص ملي در ايران و جهان مورد بحث قرار مي گيرد . در پايان نيز تاثير نا خا لصي گاز دي اكسيد كربن در لوله هاي انتقال با هدف ذخيره سازي كه اخيرا توسط گروه تحقيقاتي اينجانب انجام شده است ارايه مي شود.

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها