امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

porakbar

Title: End-of-Life Inventory Decisions of Service Parts

Speaker: Dr Morteza Pourakbar, Associate Professor at Rotterdam School of Management

Abstract: With the spurt of technology and innovation the life cycles of parts and products have become shorter and service parts enter their final phases earlier. Final phase of a typical service part starts once the part production is ceased and ends when the last service or warranty contract expires. One popular tactic, in practice, to sustain service operations is placing a final order. The prime challenge of a firm while deciding a final order quantity is to minimize inventory-carrying costs together with the risk of obsolescence at the end of the planning period In this study, end-of-life inventory decisions for an array of products including both consumer electronics and capital-intensive products are investigated. For consumer electronics we show that considering an alternative service policy, such as swapping the defective product with a new one, besides a regular repair policy improves cost efficiency.

زمان برگزاري: دوشنبه 6 شهريورماه

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها