امتیاز کاربران:/4
ضعیفعالی 

photo-ali

Title: Control Strategies for Power Electronics Converters

Speaker: Dr. Ali Mehrizi Sani, Assistant Professor at Washington State University

Abstract:
One of the grand energy challenges is to enable integration of at least ۸۰% renewable energy resources at a competitive cost in the power grid by ۲۰۵۰. It is shown that it is technically feasible to run the U.S. economy on renewable technologies that are available today. However, what is missing is a flexible power system infrastructure to accommodate the unique characteristics of renewable energy resources, such as susceptibility to the violation of operational limits due to the dominant application of power electronics converters as the interface media. This problem is exacerbated in a small-scale power system, e.g., a microgrid, which has relatively limited resources. This talk discusses strategies to address these challenges and focuses on an add-on control strategy for transient response shaping of controllable devices of a microgrid, and in particular power electronics—based devices, using local measurements. This strategy augments an existing controller and enhances its performance by monitoring the response and temporarily modulating the set point. The salient features of this strategy are (i) robustness with respect to system parameters, (ii) independence of system model, (iii) reliance merely on local signals, and (iv) absence of need to adjusting existing controllers. This talk discusses the proposed control strategy, evaluates its performance, and establishes its technical feasibility through several case studies.

زمان برگزاري: يكشنبه 26 شهريورماه

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها