امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

 garigori

 

عنوان سخنرانی: فلسفه زندگی و مهندسی سازه

سخنران: دكتر مارکار گریگوریان، استاد برجسته دانشگاه صنعتی شریف و پیشکسوت مهندسی سازه

زمان برگزاري: دوشنبه 1 آبانماه 

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها