امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

 

pivandi

عنوان سخنرانی: تحليلي از شرايط صنعت پتروشيمي و تجارت انرژي در جهان و خاورميانه

سخنران آقای مهندس پیوندی مدیر عامل محترم تاپیکو

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها