امتیاز کاربران:/4
ضعیفعالی 

 

 

dashti

عنوان سخنرانی: ارائه دستاوردهاي طرح برون دانشگاهي اسليو

سخنران: آقای دکتر دشتی

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها