امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

 

 

عنوان سخنرانی : رصد سلامت سازه هاي زيربنايي در كشور هلند 

سخنران: آقای دکتر پهلوان

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها