امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

miade saberi

عنوان سخنراني: داده هاي بزرگ و مدل هاي بزرگ حمل و نقل در شهرهاي هوشمند

سخنران: آقاي دكتر ميعاد صابري، استاد دانشگاه موناش استراليا

زمان برگزاري: دوشنبه 11 دیماه 

چكيده: بسياري از شهرها در سراسر دنيا در حال سرمايه گذاري روز افزون در حوزه شهرهاي هوشمند (smart cities) هستند. اين سرمايه گذاري معمولا از طريق نصب تعداد زياد شناسگرهاي متفاوت و جمع آوري حجم بزرگي از داده هاي شهري انجام مي شود. يكي از مهم ترين اهداف اين برنامه ها افزايش كارايي مديريت و برنامه ريزي شهري توسط بهبود شرايط زندگي، محيط زيستي و مقاومت سامانه هاي شهري است. با اين حال، استفاده واقعي از داده هاي بزرگ براي تحقق بخشيدن به شهرهاي هوشمند نيازمند روش هاي جديد براي تبديل حجم بزرگ داده ها به اطلاعات معني دار است. در اين سخنراني مجموعه اي از روش هاي خلاقانه و جديد براي استفاده از داده هاي بزرگ در مدل هاي بزرگ حمل و نقل شهري مورد بحث قرار مي گيرد. اين مجموعه شامل مدل سازي پوياي شبكه هاي بزرگ حمل و نقل شهري، مدل سازي مبتني بر عامل عابران پياده در فضاهاي بزرگ شهري، استفاده از داده هاي تلفن هاي همراه در برنامه ريزي حمل و نقل و نقش تصويرسازي و تحليل داده هاي بزرگ است.

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها