امتیاز کاربران:/1
ضعیفعالی 

hashemi

عنوان سخنراني: كاربرد روش هاي پيشرفته توموگرافي براي اندازه گيري در جريانات چند فازي

Advanced Tomography techniques for Multiphase Flow measurements

سخنران: دكتر سيدعبدالرضا هاشمي، محقق مركز فن آوري جريان لوله ساسكاچوان كانادا

زمان برگزاري: 22 اسفندماه 1396

چكيده: جريانهاي چند فازي به طور گسترده در صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از اين رو، پيشبيني رفتار جريانات چند فازي به منظور طراحي و بهينه سازي فرآيندها از اهميت ويژه‌ي برخوردار است. با توجه به ميزان اثر متقابل فازها بر روي هم، غلظت هر فاز، سرعت و دقت مورد نياز، روشهاي مدلسازي مختلفي براي شبيه‌سازي جريانات چند فازي مورد استفاده قرار گرفته است. عليرغم پيشرفتهاي چشمگير در شناخت مكانيزم هاي موثر در جريانات چند فازي و مدلسازي اين فريندها در ده‌هاي اخير، مدل‌هاي موجود فاصلهٔ زيادي تا رسيدن به مدلي جامع و دقيق دارند. فارغ از نوع و روش مدلسازي، نياز به نتايج آزمايشگاهي به منظور برر‌سي عملكرد مدل‌ها نقش مهمي در پيشرفت مدل سازي و شبيه‌سازي جريانهاي چند فازي ايفا ميكنند. متأسفانه كاربرد روش هاي اندازه گيري مرسوم و شناخته شده در ديناميك سيالات و جريانهاي تك فازي مانند PIV و LDV مختص به جريانات چند فازي شفاف و با غلظت بسيار پائين مي‌باشد و قابل استفاده در جريانهاي با غلظت بالا و غير شفاف نمي‌باشند. پيشرفتهاي اخير در روش‌هاي اندازه گيري و به طور خاص استفاده از توموگرافي ، پنجره اي جديد براي اندازه‌گيري در جريانهاي چند فازي گشوده اند. در اين سمينار، به بررسي كاربرد روش‌هاي پيشرفته توموگرافي براي اندازه گيري پارامترهاي مختلف جريانهاي چند فازي پرداخته خواهد شد.

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها