المپیاد1397

دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در بیست و سومین المپیاد دانشجویی 1397 کشوری خوش درخشیدند

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی چهار نفر از دانشجویان دانشکده مهندسی موفق به کسب رتبه اول در رشته های مهندسی شدند:.

آقای سعید محمدی خفاجه در رشته مهندسی شیمی رتبه اول

آقای محمدعلی بهبودی در رشته مهندسی عمران رتبه اول

آقای بنیامین بشری در رشته مهندسی کامپیوتر رتبه اول
آقای محسن دره در رشته مهندسی متالورژی رتبه اول

 

برای مشاهده دانشجویان برگزیده المپیاد کلیک کنید

منبع خبر:  سایت المپیاد دانشجویی کشور

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها