امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

تور اطلاعاتی هیئت عالی رتبه از موسسات و مراکز پژوهشی آلمان

زمان برگزاری: چهارشنبه 12 شهریور 1397

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

فایل تصویری سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها