امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

ekhteraei

عنوان سخنراني: پروسه ساخت نمونه اوليه در ماشين سازي

سخنران: آقاي دكتر حسين اختراعي، مديرعامل شركت مكاترونيك ژاو و رئيس انجمن تحقيق و توسعه خراسان

زمان برگزاري: سه شنبه 17 مهرماه 1397

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها