امتیاز کاربران:/3
ضعیفعالی 

maghsod

عنوان سخنراني: سنتز و تعيين مشخصات شبكه پليمري درهم تنيده (IPN)حاوي نانوكلي، براي كاربرد به عنوان پوشش ميراگر

سخنران: خانم دكتر زهرا مقصود، استاديار گروه مهندسي شيمي دانشكده مهندسي

زمان برگزاري: 24 مهرماه 1397

چكيده: شبكه هاي پليمري در هم تنيده (IPNs) به عنوان شاخه‏اي از مواد پليمري چند جزئي در دهه هاي اخير توجه زيادي را به خود جلب كرده‏اند كه عمدتا به دليل كاربردهاي فراوان آنها است. اين كاربردها شامل رزين هاي تبادل يوني، پلاستيك هاي چقرمه، چسب‏ها، هيدروژل‏ها و به ويژه ميراگرهاي لرزش و صدا مي‏باشد. با وجودي كه پليمرها داراي ميرايي مناسب در ناحيه انتقال شيشه‏اي (glass transition) هستند، مزيت اصلي IPN ها قابليت افزايش بازه انتقال شيشه‏اي است. اين ويژگي باعث مي شود به عنوان يك گزينه مناسب براي كاربرد به عنوان ميراگر لرزش و صدا مطرح شوند. به عنوان مثال، IPN ها به شكل لاتكس پايه آب، مي توانند به عنوان پوشش‏هاي ميراگر مورد استفاده واقع شوند. لاتكس IPN ها از طريق پليمريزاسيون امولسيوني توليد مي‏شوند و معمولا داراي يك ساختار هسته/پوسته چند لايه هستند. موادي با خاصيت ميرايي خوب بايد فاكتور ميرايي بالايي (tan δ> 3/0) را در محدوده دمايي حداقل 60-80 درجه سانتيگراد نشان دهند تا بتوانند در شرايط واقعي، در محدوده گسترده اي از دما و فركانس كارايي داشته باشد. نشان داده شده است كه برخي از پركننده هاي معدني مي توانند خواص ميرايي IPN را بهبود دهند. با اين حال، در مورد اثر پركننده‏هاي نانومتري بر ويژگي هاي دمايي لاتكس‏هاي هسته/پوسته چند لايه، مطالعات محدودي انجام شده است. در اين مطالعه،IPN هاي لاتكس با ساختار هسته/پوسته چند لايه با استفاده از روش پليمريزاسيون امولسيوني نيمه پيوسته سه مرحله‏اي سنتز شدند. علاوه بر اين، اثر دو نوع نانوكلي مونت موريلونيت طبيعي (Na-MMT) و مونت موريلونيت اصلاح شده (OMMT) براي بررسي تأثير نانوكلي بر خواص ميرايي نانو كامپوزيت استايرن/اكريلات مورد بحث قرار گرفته است.

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها