امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

f3a8bd83-f9b5-468f-9771-7a3b93e213b8

عنوان: همایش توسعه کسب و کارهای فضا پایه

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 25 مهرماه 1397

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها