امتیاز کاربران:/1
ضعیفعالی 

seidi

عنوان سخنراني: اثر خروج از محوريت بارگذاري بر ظرفيت باربري پي هاي حلقوي

سخنران: آقاي دكتر سيد احسان سيدي حسيني نيا، دانشيار، گروه مهندسي عمران

زمان برگزاري: سه شنبه اول آبان 1397

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

چكيده: در مهندسي عمران، به ندرت پيش مي آيد كه پي هاي سازه ها بصورت محوري بارگذاري شوند و معمولاً بخاطر اثر بارگذاري هاي جانبي وارد بر سازه نظير زلزله، امواج دريا، باد و يا اثر هندسي، بار اعمالي بر پي بصورت خارج از محور آن وارد مي گردد. يكي از انواع پي هاي مورد استفاده در صنعت، پي حلقوي است. از اين پي، در ساخت پي هاي سازه هاي متقارن و يا حجيم نظير برج هاي مخابراتي، تانكر هاي سوخت و نفت و توربين بادي استفاده مي‌شود. ظرفيت باربري اين پي ها به تازگي مورد توجه قرار گرفته است و تحقيقات آزمايشگاهي، تحليلي و عددي متعددي انجام شده و يا در حال انجام است. در پژوهش هاي انجام شده، به ندرت به خروج از محوريت بار توجه شده است. در اين سخنراني، به كمك شبيه سازي عددي و ارائه يك فرمول، به اثر ظرفيت باربري اين پي ها اشاره مي شود. طبق نتايج، خروج از محوريت بار، تاثير بسزايي بر كاهش ظرفيت باربري خواهد داشت.

شايان ذكر است نتايج اين تحقيق، در كنفرانس بين المللي ژئوتكنيك GeoShanghai2018 در شهر شانگهاي چين، ارائه شده است.

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها