امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

sokhanrani-01

عنوان سخنراني: سمينار آشنايي با "تجهيزات توزيع انرژي الكتريكي" و "سيستمهاي راه اندازي موتور هاي الكتريكي "

سخنران: دكتر بامشكي، رئيس هيئت مديره گروه بازرگاني بامشكي – رضائي و مهندس محمديان، مدير فني و مهندسي گروه بازرگاني بامشكي – رضائي

زمان برگزاري: چهارشنبه 2 آبان 1397

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها