امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

baradaran

عنوان سخنراني: جريان و انتقال حرارت از يك كره چرخان در يك محيط متخلخل

سخنران: دكتر برادران رحيمي، استاد گروه مهندسي مكانيك دانشكده مهندسي

زمان برگزاري: دوشنبه 7 آبان 1397

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

چكيده: بررسي ميدان جريان و همرفت گرماي ناشي از كره چرخان در مكانيك سيالات، اختر فيزيك و دانش فضانوردي از اهميت زيادي برخوردار است. بعلاوه امروزه محيط‌هاي متخلخل به دليل مشخصه‌هاي انتقال حرارتي و در عين حال سبك و كم حجم بودن كاربرد گسترده‌اي پيدا كرده‌اند. تاكنون مطالعات زيادي در اين زمينه انجام گرفته كه بيشتر به صورت عددي و بدون درنظرگرفتن محيط متخلخل بوده است.

پروژه حاضر به بررسي پديده‌هاي جريان و انتقال حرارت اجباري ناشي از چرخش كره با دماي ثابت به دور خود در محيط متخلخل و با فرض جريان آرام، پايا و تراكمناپذير مي‌پردازد. حل تحليلي معادلات به‌ كار گرفته‌‌ شده مبتني بر روش سري‌هاي تواني بوده و ضريب تخلخل  براي اين مساله عددي بين صفر و يك فرض شده است. در دستگاه مختصات كروي  به كار گرفته شده براي مساله حاضر از تغييرات در جهت  صرف نظر شده و نيروي حجمي و گراديان فشار براي مساله مورد بررسي نيز صفر درنظرگرفته شده است. انتظار ميرود كه وجود محيط متخلخل باعث افزايش پارامترهاي حرارتي گردد.

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها