امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

naghibzade

عنوان سخنرانی: کارگاه مقاله نویسی

سخنران: آقای دکتر محمود نقیب زاده، استاد گروه مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاري: هفته پژوهش 1397

فایل ارائه سخنرانی: icon-9

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها