امتیاز کاربران:/1
ضعیفعالی 

kahani

عنوان سخنرانی: کارگاه مقاله نویسی

سخنران: آقای دکتر محسن کاهانی، استاد گروه مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاري: هفته پژوهش 1397

فایل ارائه سخنرانی: icon-9

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها