امتیاز کاربران:/5
ضعیفعالی 

d

عنوان سخنرانی: AI for Good

سخنران: آقای دکتر محمدرضا اکبرزاده، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر

زمان برگزاري: هفته پژوهش 1397

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها