امتیاز کاربران:/1
ضعیفعالی 

GhaemiNia

عنوان سخنرانی: The Innovative Mindset

سخنران: آقای دکتر قائمی نیا، استاد مهمان دانشگاه دلفت هلند

زمان برگزاري: اول دیماه 1397

فایل صوتی سخنرانی: icon-9  icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها