امتیاز کاربران:/2
ضعیفعالی 

 

saberi

Title: Rock Physics Integration: from Petrophysics to Simulation

Speaker: Dr. Mohammad Reza Saberi
Product Development Manager, Rock Physics CGG GeoSoftware, Netherlands

Abstract: The science of rock physics creates a bridge between elastic properties (e.g. Vs/Vp, seismic, elastic moduli etc.) and reservoir (e.g. porosity, saturation, pressure etc.) and architecture (e.g. laminations, fractures etc.) properties. It also should allow for a reliable prediction and perturbation of seismic response with changes in reservoir conditions. An appropriate rock physics model should be consistent with the available well and core data, and surface and borehole seismic as well as production and reservoir engineering figures. This requires that rock physics act as an integrating tool between different disciplines. This talk reviews rock physics applications in different subsurface disciplines like Petrophysics, Geophysics, Geomechanics and Reservoir engineering.

زمان برگزاري: يكشنبه 29 ارديبهشت 1398

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها