دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی کامپیوتر ICCKE2020:

 تاریخ برگزاری: ۸ و ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۹

صفحۀ اینترنتی کنفرانس: http://iccke2020.um.ac.ir
تیزر کنفرانس

 

ICCKE2020

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها