فرآیند اجرای ماموریت پژوهشی بلندمدت در دانشکده مهندسی

1. طرح و تصویب موضوع در گروه آموزشی براساس موارد ذکر شده در ماده 1 شیوه نامه ماموریت پژوهشی بلندمدت مصوب شورای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مورخ 29 بهمن‌ماه 1398.

2. ارسال درخواست گروه به دانشکده به همراه موارد زیر:

  • نسخه الکترونیکی فرم تکمیل شده درخواست
  • صورتجلسه تصویب موضوع در گروه
  • دعوتنامه محل ماموریت یا تاییدیه گرنت بین المللی
  • ذکر نام کشور، شهر و دانشگاه محل ماموریت و همچنین تاریخ شروع و پایان ماموریت در متن نامه الزامی است.

3. بررسی درخواست های ماموریت پژوهشی بلندمدت دوبار در هر سال تحصیلی، (آخر آبان ماه برای نیمسال دوم و آخر اردیبهشت ماه برای نیمسال اول) براساس اولویت های ارائه شده در شیوه نامه مذکور.
4. در صورت تایید دانشکده، ارسال درخواست برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه حداقل یک ماه قبل از تاریخ شروع ماموریت.
5. ارائه گزارش و دستاوردهای ماموریت در شورای گروه و شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پس از انجام ماموریت.

--------------------------------------------------------------------------------

 شیوه‌نامه ماموریت پژوهشی بلندمدت خارج از کشور در دانشکده مهندسی

اعضای محترم هیئت علمی می‌توانند از طریق لینک زیر نسبت به دریافت فایل مربوط اقدام نمایند.

Download

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها