معرفی معاونت پژوهش و فناوری

 

معاون پژوهش و فناوری

panahi 

دکتر مهدی پناهی

درجه علمی: دانشیار

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی

ارتباط با معاون پژوهشی: 38806007- 38806001

 

 

مدیر پژوهشی

 

 saberi

دکتر مهدی صابری

درجه علمی: دانشیار

عضو هیات علمی گروه مهندسی برق

 

 

مدیر ارتباط با صنعت

 salari

دکتر مجید سالاری

درجه علمی: دانشیار

عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع

 

 

 

آمارهای پژوهشی

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها