معرفی رئیس دانشکده

 hamid

دکتر حمیدرضا پوررضا

درجه علمی: استاد

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

 

 

رؤسای پیشین دانشکده

مدیران دانشکده

 

کارشناسان حوزه ریاست

مسئول دفتر ریاست: لیلا دهقانی        داخلی 6011

کارشناس حوزه ریاست: ندا تیلاقی      داخلی 6001

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها