معرفی معاونت آموزشی و فرهنگی

 

معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده

kadkhodayan

دکتر مهران کدخدایان

درجه علمی: استاد

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

مشاهده رزومه

ارتباط با معاون آموزشی: 38806001

 

آمارهای معاونت آموزشی

 

معاونین آموزشی پیشین

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها