معرفی امور بین الملل دانشکده مهندسی

 

مسئول توسعه همکاری های بین المللی

 behkamal

دکتر بهشید بهکمال

درجه علمی: استادیار

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

 شماره تماس: 38805182- 38806003- 38806151

 

 

همکاران امور بین الملل

 

نام و نام خانوادگی       

سمت و شرح وظایف

شماره تماس

Nayeban

مرجان نایبان

 • انجام امور مربوط به بورسیه ها و گرنت های بین المللی
 • شناسایی و جمع آوری اطلاعات مربوط به گرنت ها و بورسیه ها
 • راهنمایی و پاسخگویی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی درخصوص نحوه اقدام برای گرنت ها
 • اطلاع رسانی بورسیه ها و گرنت ها روی سایت در زمان اپلای
 • بروز رسانی محتوی سایت انگلیسی دانشکده

 

38806150

ghorishi

سید وحید قریشی

 • انجام امور مربوط به فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

 

 • انجام امور مربوط به ماموریت پژوهشی اعضای هیات علمی

 

 • جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات مربوط به فعالیت های بین المللی در سیستم MIS

 

 • انجام امور مربوط به استادان بین المللی

 

 • انجام امور مربوط به دوره های دکتری مشترک

 

38806023

 

aliakbari

فائزه علی‌اکبری

 • مدیریت ساختار سایت دانشکده
 • مدیریت و بروز رسانی محتوی سایت

 

38806015

 

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها