امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

عنوان پنل: پژوهش در آنسوي مرزها

با حضور

آقاي دكتر مجتبي مغربي(عضو محترم هيات علمي گروه مهندسي عمران)

آقاي دكتر محمدي(عضو محترم هيات علمي گروه مهندسي متالورژي و مواد)

خانم دكتر قرباني (عضو محترم هيات علمي گروه مهندسي برق)

و خانم دكتر بهكمال(مسئول توسعه همكاري هاي بين المللي دانشكده مهندسي و مسئول پنل)

تاریخ برگزاری: یکشنبه 24 آذرماه 1398

فایل صوتی پنل: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها