امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

عنوان سخنراني: شناخت فرصتهاي كارآفريني و معرفي پارك علم و فناوري

سخنران:  آقاي دكتر شريعتي، مدير مراكز رشد پارك علم و فناوري خراسان

و خانم دكتر جميلي، مديرعامل شركت تعاوني توليدي دانش بنيان نيل افشان توس

و آقاي مهندس شريعت، كارشناس مركز رشد جامع پارك علم و فناوري

زمان برگزاري: دوشنبه 4 آذرماه 1398

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها