امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

عنوان پنل: پنل هوش از منظر روانشناسی شناختی، هوش مصنوعی و فلسفه اسلامی

ارائه دهنده: قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات

تاریخ برگزاری: شنبه 30 آذرماه 1398

فایل صوتی پنل: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها