امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

dr jaghoori

عنوان سخنرانی: تجربیات کار در eBay، معماری ریز سرویس و تحویل پشت سرهم

سخنران: آقای دکتر مهدی جاقوری، دکتری علوم کامپیوتر، CWI آمستردام هلند

سوابق علمی: پست دکتری در

CWI, Amsterdam
Leiden university
Netherlands metabolics center
Academic medical center, Amsterdam

سوابق در صنعت:

Independent view, Amsterdam
Stackstate, Utrecht
Marktplaats/eBay, Amsterdam

زمان برگزاری: یکشنبه 15 دی ماه 1398

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها