امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

Dr bahrami

عنوان كارگاه: كاربردهاي روش گراديان كاهشي جهت طراحي الگوريتم هاي برخط مديريت مصرف انرژي

خلاصه كارگاه آموزشي: پيشرفت هاي اخير در زمينه تكنولوژي شبكه هاي مخابراتي دو سويه و ظهور بستر اينترنت اشياء، اين امكان را فراهم نموده اند تا مصرف كنندگان انرژي بتوانند از طريق كنتورهاي هوشمند و با در نظر گرفتن فاكتورهاي مختلف از جمله عادات مصرف و تغييرات قيمت انرژي در بازار، شخصاً به مديريت مصرف انرژي خود بپردازند. البته گذار از مديريت مستقيم بار توسط شركت برق به مديريت توزيع شده بار توسط مصرف كنندگان با چالش هايي نيز رو به رو است. براي مثال، جهت برنامه ريزي مصرف بهينه در هر زمان، كنتور هوشمند يك مصرف كننده نيازمند مجموعه اي از اطلاعات به روز شده شامل ميزان مصرف انرژي، طول دوره مصرف و ميزان برنامه پذيري دستگاه هاي مصرفي مي باشد و شبكه هاي مخابراتي دو سويه، امكان رد و بدل اطلاعات مورد نياز بين دستگاه هاي مصرفي و كنتور هوشمند را فراهم مي كنند. همچنين پاسخ بار مناسب و به موقع نيازمند شبكه هاي مخابراتي دو سويه جهت رد و بدل اطلاعات مناسب (براي مثال ميزان مصرف لحظه اي انرژي و قيمت انرژي) ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان مي باشد. در اين كارگاه آموزشي، ابتدا به طور مختصر تاثير ايجاد زير ساخت هاي شبكه هاي مخابراتي در تهيه و ارسال اطلاعات لازم جهت طراحي سيستم مديريت هوشمند مصرف انرژي را مورد بحث قرار خواهيم داد. سپس بر مبناي زير ساخت هاي مطرح شده، روش گراديان كاهشي را به عنوان يكي از پايه اي ترين تكنيك هاي طراحي الگوريتم هاي برخط و غير متمركز جهت مديريت مصرف انرژي، معرفي خواهيم نمود. به طور دقيق تر، ابتدا در مورد روش بهينه سازي محدب برخط صحبت و از آن جهت مديريت برخط  مصرف انرژي در مراكز داده استفاده خواهيم كرد. سپس مساله مديريت مصرف انرژي براي مصرف كننده خانگي به كمك روش يادگيري تقويتي عميق را بررسي خواهيم نمود. اين كارگاه آموزشي همراه با مطالعه مقالات علمي مرتبط و آموزش اوليه طراحي الگوريتم به كمك محيط CVX-Matlab و كتابخانه Pytorch-Python خواهد بود. اين كارگاه براي علاقمندان به روش هاي بهينه سازي محدّب، نظريه بازي، و طراحي الگوريتم هاي غير متمركز مي تواند مفيد باشد.

مدرس:

آقای دكتر شهاب بهرامي، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه بريتيش كلمبيا (UBC)، ونكوور، كانادا

مهندس تحقيقاتي در زمينه شبكه هاي مخابراتي نسل پنجم در دانشگاه بريتيش كلمبيا

زمان برگزاری: چهارشنبه 4 دی ماه 1398

فایل صوتی کارگاه:icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها