امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

Dr behkamal

سخنران: سرکارخانم دکتر بهکمال، عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و مسئول توسعه همکاری های بین المللی دانشکده مهندسی

عنوان سخنرانی: کارگاه رزومه نویسی

فایل تصویری سخنرانی:icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها