امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

Dr lotfi

سخنران: جناب آقای دکتر لطفی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق و رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی

عنوان سخنرانی: از دانش تا کارآفرینی

فایل تصویری سخنرانی:icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها