کارکنان معاونت اداری و مالی

افراد   پست سازمانی تلفن
ناصر دلکلاله   کارشناس مسؤول امور اداری و قراردادها 5138806047
محمدرضا رهبری   کارشناس امور عمومی 5138806042
       
زهره ملائی   حسابدار 5138806145
فرشته واحدی   حسابدار جاری 5138806017
       
حسن سلیمانی   کارپرداز 5138806050
       
 غلامحسین نوعی   کارشناس مسؤول امور عمومی 5138806009
سید محمد کنعانی   کارشناس امور عمومی - روابط عمومی و امور فرهنگی 5138806032
       
 مجتبی محمدی    تکنسین برق  
       
علی ایزدی نجف آبادی   مشاور فنی و عمرانی 5138806044
       
محمد حمیدی   کارشناس امور جذب، ترفیع و ارتقا 5138806002
لیلا ساجع   کارشناس اداری و توسعه منابع 5138806187
       
احمد یوسفیان   امین اموال 5138806174
محمود حاتمی   انباردار 5138806079
       
سیدرضا محمد نیا خراسانی   کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات 5138806100
علیرضا عبدی   کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات 5138806066
سجاد نیازی   کارشناس فناوری اطلاعات 5138806020
       
لیلا دهقانی   مسئول دفتر   حوزه ریاست 5138806011
ندا تیلاقی   مسئول دفتر   حوزه ریاست و دبیرخانه 5138806001
       

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی