فرم پیشنهادها و انتقادها

 

پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان هستیم.

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

جهت پیگیری پیشنهاد و انتقاد مطرح شده، در صورت تمایل می‌توانید آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.

ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی