moshaver

برنامه حضور روانشناسان و مددكار محترم مركز مشاوره و توانمندسازي دانشجويان در اتاق مشاوره دانشكده مهندسي جهت ارائه خدمات به دانشجويان اين دانشكده از طرف رئيس مركز مشاوره و توانمندسازي دانشجويان دكتر علي غنائي چمن آباد اعلام گرديد. كه بر اساس آن

  • روز شنبه ساعت 8-12 آقاي دكتر همداني (روانشناس باليني)
  • روز يكشنبه  ساعت 10-12 خانم دكتر ادبي (روانشناس باليني)
  • روز دوشنبه  ساعت 8-10 خانم دكتر مرواريدي(روانشناس باليني)
  • روز سه شنبه ساعت 8-10 خانم دكتر آزادفر (مشاور تحصيلي) و ساعت 10-12 آقاي دكتر محبيان(روانشناس باليني)
  • روز چهارشنبه ساعت 8-9 آقاي يوسفي(مددكار)

در دفتر مشاوره حضور خواهند داشت.

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی