biofeedback

 کارگاه علمی-آموزشی نوروفیدبک:
آشنایی با خدمات مرکز علوم و فناوری های شناختی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

آشنایی با فناوری های مانیتورینگ فعالیت های مغزی (دکتر جواد صفائی، هیئت علمی گروه مهندسی برق)

آشنایی با فناوری های تصویربرداری و تحلیل تصاویر مغزی (دکتر مهدی سعادتمند، هیئت علمی گروه مهندسی برق)

مبانی نوروفیدبک و کارگاه عملی ثبت و تحلیل سیگنال EEG (مهندس امیرحسین احمدی)

📅 شنبه 19 اسفند 1402
⏰ ساعت 12 تا 14
📍 تالار خیام، دانشکده مهندسی

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی