ICMS

- سخنرانی‌های کلیدی
- پنل‌های تخصصی چالش‌ها و راهکارها
- کارگاه‌های آموزشی
- نمایشگاه صنعت ساخت
- نمایشگاه کاریابی
- جلسات تخصصی در لانژ

 ۵ مهر ماه ۱۴۰۳

https://intcie.com/e/icms2

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

گروه داده پرداز دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از5000 دانشجو
بیش از 180 عضو هیات علمی
بیش از 22000 فارغ‌التحصیل
بیش از300 دانشجوی بین‌المللی
60 رشته/مقطع تحصیلی
7 گروه آموزشی